Nedir?

Nedir?

Geleceğin Öğretmeni Akademisine hoş geldiniz...

 HAYAL SENİN GELECEK SENİN!

Geleceğin değerli öğretmenleri,

 İnsanlık tarihine şahitlik eden kadim değerlerin, 21.yy. gereklilikleriyle harmanlandığı “GELECEĞİN ÖĞRETMENİ AKADEMİSİ”, "lisans öğrencilerini hedef kitlesi kabul eden 3 yıllık bir projedir."

 Öğrencilerin, öğretmenlik mesleğine başlamadan önce ve meslekteki ilk yıllarını deneyimlerken ihtiyaç duydukları konulara göre şekillenen, etkileşimli içeriklerden oluşan bir  "eğitim organizasyonudur."

 Geleceğin öğrencilerini tanımak ve anlamak için gerekli bilgi ve beceriler noktasında, geleceğin öğretmenlerine katkı sağlamayı hedefleyen  "ilk adımdır."

Sizler de geleceğin öğretmeni olarak;

  Kendinizi keşfetmek,

 Öğrenme yolculuğuna eşlik edeceğiniz öğrencileri tanımak,

 Dijital dönüşüme uyum sağlamak ve eğitim teknolojilerini etkin kullanmak,

 Kültür ve medeniyetimizdeki eğitim mirasını anlamak,

 Geleceğe ışık tutacak ders içeriklerini tasarlamak ve

 İz bırakan eğitimciler olmak isterseniz

GELECEĞİN ÖĞRETMENİ AKADEMİSİNDE yerinizi alabilirsiniz.

Amaç ve Kazanımlar

Geleceğin Öğretmeni Akademisi projesi ile;

 Hayatın her anını kuşatıcı bir çerçeve çizilmek istenmektedir.
 
 Gerek okul içi gerek okul dışı planlanan ve öğrencinin farklı ortamlara girdiğinde nasıl davranışlar, düşünüşler gerçekleştirdiklerini anlamaya çalışmak amacıyla öğretmen adaylarının birebir yaşam deneyimlerine katılmalarına,
 
 Gözlemleme yapmalarına,
 
 Kişilere, olaylara ve fikirlere nasıl yaklaşmaları gerektiğine dair büyük bir deneyim sunmaktadır.

 

Bu çerçevede programın amacı öğretmen adaylarını;

 ilim,  irfan ve  hüner 

yönünden geliştirmek, öğretmenlik mesleğine daha nitelikli olarak hazırlamaktır.

 Akademinin Kazanımları

 İlim ve fikriyat yönünden yapılacak ders ve okumalarla; geniş bir bakış açısı elde etme
 
 Eğitimcilerle yapılacak görüşmelerle; tecrübe aktarımı sağlama
 
 Sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikleriyle; etkin iletişim becerisi kazanma
 
 Toplumu inşa etme misyonuna sahip olan öğretmenin; mesleki temsil gücünü kuvvetlendirme
 
 Alınan eğitim ve stajlardan elde edilen tecrübeyle; daha etkin bir öğretmen olma
 

Eğitim İçeriği

 

  Akademi Eğitim Programları 

 Ders ve Seminerler

 Materyal Geliştirme

 Kitap Tahlilleri

 Atölye Çalışmaları

 Öğrenci Sunumları

 Kamplar

 Eğitsel Gezi ve Ziyaretler

 Sosyal Sorumluluk Projeleri

 Film Analizi

Öğrenci Kabul Şartları

 
 Eğitim, 
 
 Fen-Edebiyat, 
 
 İlahiyat, İslami İlimler ve 
 
 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
 
öğrencileri olmak üzere farklı fakültelerde öğrenim gören ve öğretmenlik hedefleyen lisans öğrencileri alınacaktır.