» Hangi fakültede okuyanlar katılabilir?
    İstanbul'da Eğitim, Fen-Edebiyat, İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde okumakta olan öğrenciler katılım sağlayabilir.

» Programa kimler katılabilir?
    Programa İstanbul'da okumakta olan erkek öğrenciler katılım sağlayabilir. Program sadece erkek öğrencilere yöneliktir.

» Başvuru süreci nasıl ilerliyor?
    Akademiye kayıt yapan her aday ile birebir görüşme yapılacaktır. Kayıt sonrasında adaylar akademinin uygulama süreçleriyle ilgili bilgilendirilecektir.
    Başvurunun ardından online veya yüz yüze mülakat fırsatı sunularak adayların mülakat süreci tamamlanacaktır.

» Mülakata online veya yüz yüze katılma imkanı var mı?
    Adaylar mülakatlara online veya yüz yüze katılabilirler. Başvuru yapan adaylara mülakata nasıl katılmak istedikleri sorulacaktır.

» Programda online ders, seminer veya eğitimler var mı?
    Program İstanbul'da okumakta olan öğrencilerle yüz yüze yapılacaktır. Online eğitim olmayacaktır. Ancak yüz yüze eğitimlere pandemi nedeniyle zorunlu ara verilmesi durumunda mevcut öğrenci grubuyla online olarak devam edilecektir.

» Bilinmesi gereken önemli tarihler;
    - Son Başvuru            :    31 Ekim 2021
    - Mülakat Tarihi          :    18-31 Ekim 2021
    - Program Başlangıç  :    6 Kasım 2021

» Sınırlı Barınma İmkanı Nedir?
    İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) uhdesinde Eğitim, Fen-Edebiyat, İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde okumakta olan öğrencilerin barınma ihtiyacına destek vermek amacıyla bir grup öğrencinin kalacağı konuk evidir. Barınma ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Detaylı bilgi için: 0545 225 3434   

» Kaç yıl sürecek?
    3 yıl sürecek olan akademi programında; iki yıl ders ve diğer faaliyetler, son yılında ise staj yapma fırsatı oluşacaktır.

» Staj imkanı olacak mı?
     Programın üçüncü yılında okullarda staj yapma fırsatı olacaktır.

» Akademi ücretli mi?
    Geleceğin Öğretmeni Akademisinin katılım bedeli yoktur.

» Katılım Belgesi var mı?
    Program sonunda katılım belgesi verilecektir.

» Kaç derse veya etkinliğe katılabilirim?
    Akademi programı süresince yapılacak tüm ders ve ders dışı etkinliğe katılım sağlanması gerekmektedir.

» Akademi ders ve seminerleri nerede yapılacak?
    İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) genel merkezinde yapılacaktır.

» Eğitim kampları nasıl olacak?
    Kamplar İstanbul'da veya Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde yatılı olarak yapılacaktır. Kamp süresi programın içeriğine göre değişiklik gösterecektir.

» Dersler ve etkinlikler ne zaman yapılacak?
    Ders ve ders dışı etkinlikler hafta sonu yapılacaktır. İçeriğe göre bazı faaliyetler hafta içerisinde olabilir.

» Burs desteği sağlanacak mı?
    Programın ilk dönemini başarıyla tamamlayanlara burs imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca kitap, yabancı dil, yurtdışı ziyareti vb. amaçlarla kullanılmak üzere teşvik ve destekler verilmektedir.