2022-2023 Eğitim Ve Öğretim Yılı içerisinde yeni kayıtlar alınacaktır. 

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği tarafından organize edilen Geleceğin Öğretmeni Akademisine hoş geldiniz.

Geleceğin Öğretmeni Akademisi, Eğitim, Fen-Edebiyat, İlahiyat ve İslami İlimler fakültelerindeki öğrenciler ile tecrübeli öğretmenlerin bir araya geldiği interaktif bir etkinliktir.

Geleceğin Öğretmeni Akademisi, öğrencilerin, öğretmenlik mesleğine başlamadan önce ve meslekteki ilk yıllarını deneyimlerken ihtiyaç duydukları konulara göre şekillenen, etkileşimli içeriklerden oluşan bir eğitim organizasyonudur. Geleceğin öğrencilerini tanımak ve anlamak için gerekli bilgi ve beceriler noktasında, geleceğin öğretmenlerine katkı sağlamayı hedefleyen ilk adımdır.

Bu akademide; mülakat yoluyla seçilecek adayları üç yıl sürecek olan bir eğitim programı bekliyor. 

Programın Kazanımları

  • » İlim ve fikriyat yönünden yapılacak ders ve okumalarla geniş bir bakış açısı elde etme
  • » Eğitimcilerle yapılacak görüşmelerle tecrübe aktarımı sağlama
  • » Sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikleriyle etkin iletişim becerisi kazanma
  • » Toplumu inşa etme misyonuna sahip olan öğretmenin, mesleğini temsil gücünü kuvvetlendirme
  • » Alınan eğitim ve stajlardan elde edilen tecrübeyle daha etkin bir öğretmen olma


Programın Ana ÇerçevesiProgramda Neler VarProgram Müfredatı


Ders içerikleri için tıklayınız.Burslar, Teşvik ve Destekler


Programın ilk dönemini başarıyla tamamlayanlara burs imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca kitap, yabancı dil, yurtdışı ziyareti vb. amaçlarla kullanılmak üzere teşvik ve destekler verilmektedir. 
Öğrencilerin barınma ihtiyacına destek vermek amacıyla bir grup öğrencinin kalacağı konuk evi açılacaktır. Barınma ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Detaylı bilgi için: 0545 225 3434   


Program Süresince ve Sonrasında Eşlik Edecek Değerler